ตู้ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น

Constant climate chamber for stress testing from -10C to 100C ยี่ห้อ BINDERรุ่น KMF 240 (E5.2)

Constant climate chamber for stress testing from -10C to 100C ยี่ห้อ BINDERรุ่น KMF 115 (E5.2)

Constant climate chamber with additional photometry ยี่ห้อ BINDERรุ่น KBF LQC 720 (E5.2)

Constant climate chamber with additional photometry ยี่ห้อ BINDERรุ่นKBF LQC 240 (E5.2)

Constant climate chamber with ICH-compliant illumination ยี่ห้อ BINDER รุ่นKBF P 720 (E5.2)

Constant climate chamber with ICH-compliant illumination ยี่ห้อ BINDER รุ่น KBF P 240 (E5.2)

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Constant climate chamber with humidityยี่ห้อ BINDER รุ่น KBF 720 (E5.2)

Constant climate chamber for stress testing from -10C to 100C ยี่ห้อ BINDERรุ่น KMF 720 (E5.2)

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Constant climate chamber with humidityยี่ห้อ BINDER รุ่น KBF 240 (E5.2)

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Constant climate chamber with humidityยี่ห้อ BINDER รุ่น KBF 115 (E5.2)

Environmental Test Roomยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น Environmental Test Room

ICH Chamber ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น LIC-3101H ICH Chamber

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ Constant Temperature Chamber ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น LCT-1035C Temperature Ch

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Environment Test Chamber ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น LHT-3201UP

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Temperature & Humidity Chamber ยี่ห้อ LMS(JAPAN) รุ่น LHT-0150E

Temperature & Humidity Chamber ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น LHT-2150C