ตู้เขี่ยเชื้อ (Laminar flow)

ตู้เขี่ยเชื้อ Laminar Flow Clean Bench - Platinum ยี่ห้อLABTECH "KOREA" รุ่น LCB-1201V

ตู้เขี่ยเชื้อ Laminar Flow Clean Bench - Gold ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น LCB-0121V Laminar Flow

ตู้เขี่ยเชื้อ Laminar Flow Clean Bench - Gold ยี่ห้อLABTECH "KOREA" รุ่น LCB-0122H Laminar Flow 120

Biohazard Safety Cabinet Class 2 Type B2 ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น LCB-0123B-B2 Bio Hazard Safety

ตู้เขี่ยเชื้อ Laminar Flow Clean Bench - Platinum ยี่ห้อLABTECH "KOREA" รุ่น LCB-1202H

ตู้เขี่ยเชื้อ Laminar Flow Clean Bench - Silver ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น LCB-1122HE Laminar Flow

ตู้เขี่ยเชื้อ Laminar Flow Clean Bench - Silver ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่นLCB-1121VE Laminar Flow 1

Biohazard Safety Cabinet Class 2 Type A2 ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น LCB-0121V-A2 Bio Hazard Safety