อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)

WATER BATH ขนาด 10 ลิตร ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น WNE10

WATER BATH ขนาด 14 ลิตร ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น WNE14

WATER BATH ขนาด 22 ลิตร ยี่ห้อ MEMMERTรุ่น WNE22

WATER BATH ขนาด 45 ลิตร ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น WNB45

WATER BATH ขนาด 7 ลิตร ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น WNE7

WATER BATH WITH CIRCULATION PUMP ขนาด 45 ลิตร ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น WPE45

OIL BATH ขนาด 7 ลิตร ยี่ห้อMEMMERT รุ่นONE7

OIL BATH ขนาด 10 ลิตร ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น ONE10

OIL BATH ขนาด 14 ลิตร ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น ONE14

OIL BATH ขนาด 22 ลิตร ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น ONE 22

OIL BATH ขนาด 29 ลิตร ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น ONE 29

OIL BATH ขนาด 45 ลิตร ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น ONE 45

อ่างควบคุมอุณหภูมิ Analog Water Bath ยี่ห้อ LABTECH รุ่น LWB-206A Analog Water Bath

อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Water Bath ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น LWB-122D Digital Water B

อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า Shaking Water Bath ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น LSB-015S Shaking water bat

อ่างควบคุมอุณหภูมิ Viscosight Bath ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น LVB-630S,LVB-650S Viscosight Bath

อ่างน้ำมันควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Oil Bath ยี่ห้อ LABTECH

อ่างแช่เย็นแบบน้ำวน Refrigerated Bath Circulator ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น LCB-R08 Refrigerated Ba

อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบหลายอ่าง ยี่ห้อ LABTECH

อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบหลายอ่าง ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น LWB-211D

Digital water bath ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น LWB-306DS

อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Cooling Viscosight Bath) ยี่ห้อ LABTECH "KOREA" รุ่น LVB-631R ,LVB-651R

อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำวน (Immersion Bath Circulator) ยี่ห้อ LABTECH รุ่น LCB-6D