เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ Autoclave with dry system

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ แบบตั้งพื้น 53ลิตร

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ แบบตั้งพื้น 58 ลิตร

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ แบบตั้งพื้น 79 ลิตร