เครื่องชั่ง (Balance)

GX Series SHS Sensor Built-in Motorized Calibration Weight

GP Series SHS (Super Hybrid Sensor)

เครื่องชั่ง EK-i / EW-i Series High resolution up to 1/60,0000 Resolution EK-610i, EK-6100i

CS Series Compact Scales

GH Series Analytical Semi-Micro Balance High Performance Built-in Motorized Calibration Weight

เครื่องชั่ง GR Series Superb

เครื่องชั่ง HR-i Series Analytical Balances

เครื่องชั่งห้องปฏิบัติการ BS

Laboratory Balance ED Series เครื่องชั่งห้องปฏิบัติการ ED

Laboratory Balance TE Series เครื่องชั่งห้องปฏิบัติการ TE

เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3, 2, 1 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3, 2, ตำแหน่ง

เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งวิเคราะห์ความละเอียดสูง ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งขนาดเล็กใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า SJ Series เครื่องชั่งน้