เตาเผา (Furnance)

เตาเผา Electric Muffle Furnace ยี่ห้อ LabTech

Chamber Furnace Model CWF11/5/301

Chamber Furnace Model CWF12/5/301