เครื่องวัดค่าอิออน

เครื่องคัลเลอริมิเตอร์ วัดค่า Free chlorine และ Total chlorine EUTECH รุ่น Waterproof Portable C201

เครื่องคัลเลอริมิเตอร์ วัดค่า Free Chlorine, Total Chlorine, กรดไซยานูริก และ pH EUTECH รุ่น Water