เครื่องมือวัดค่าความขุ่น Turbidity Meter

เครื่องวัดความขุ่น แบบตั้งโต๊ะ (Turbidity Meter)

เครื่องวัดความขุ่น สำหรับออกภาคสนาม Turbidity Meter

เครื่องวัดความขุ่น สำหรับออกภาคสนาม Turbidity Meter

เครื่องวัดความขุ่น แบบตั้งโต๊ะ Benchtop Turbidity Meter

เครื่องวัดความขุ่นและคลอรีน ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 83414