คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

Environmental Test Room

- Temperature Range from -20 ºC (-40 ºC) to  80 ºC, Relative Humidity from 35 % to 95 %

- Graphic touch panel,High accuracy Temperature & Humidity

- Dual Turbo Fan Circulation and Fiuorescent Lamp
 
- Low Water Level Alarm System

- Built-ln RS-485 Communication lnterface

- Optional Temperature/Humidity Chart Recorder