คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Constant climate chamber with humidity

Constant climate chamber with humidity

The BINDER KBF is the specialist for unconditionally reliable stability testing and precise maintenance of constant climate conditions.

From programming to documentation, this constant climate chamber meets all critical requirements.

KBF 240 (E5.2)
Exterior dimensions
Width (mm) 930
Height (incl. casters) (mm) 1460
Depth (incl. door handle, I-triangle, connection 80 mm) (mm) 800
Wall clearance, rear (mm) 100
Wall clearance, side (mm) 100
Steam space volume (l) 348
Number of doors (ea.) 1
Inner glass door(s) (ea.) 1
Interior dimensions
Width (mm) 650
Height (mm) 785
Depth (mm) 485
Interior volume (l) 247
Racks (number standard/max.) 2 / 9
Load per rack (kg) 30
Permitted total load (kg) 100
Weight (empty) (kg) 184
     
Temperature data (without humidity)
Temperature range (°C) 0 - 70
Temperature variation at 25 °C (± K) 0,2
Temperature variation at 40 °C (± K) 0,3
Temperature fluctuation (± K) 0,1
Max. heat compensation up to 40 °C (W) 300
     
Climate data (with humidity)
Temperature range (°C) 10 - 70
Temperature variation
at 25 °C / 60 % RH (± K) 0,3
at 40 °C / 75 % RH (± K) 0,3
Temperature fluctuation
at 25 °C / 60 % RH (± K) 0,1
at 40 °C / 75 % RH (± K) 0,1
Humidity range (% RH) 10 - 80
Humidity fluctuation
at 25 °C / 60 % RH (± % RH) 1,5
at 40 °C / 75 % RH (± % RH) 1,5
Recovery time after door was opened for 30 sec
at 25 °C / 60 % RH (min.) 4
at 40 °C / 75 % RH (min.) 5
     
Electrical data
Voltage (± 10 %) 50 / 60 Hz (V) 200 - 240, 1 N ~
Nominal power (kW) 2,1
Energy consumption at 40 °C / 75 % RH (W) 1) 650
Noise level approx. (dB (A)) 52

Temperature-humidity chart

A: Guaranteed condensation free range / B: Temporary usable operation (up to 24 h)

Heat compensation