คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

ตู้เขี่ยเชื้อ Laminar Flow Clean Bench - Gold

Horizontal Air Flow Type
LCB-0102H  Laminar Flow 900 mm
LCB-0122H  Laminar Flow 1200 mm
LCB-0152H  Laminar Flow 1500 mm
LCB-0182H  Laminar Flow 1800 mm

Feature
  
:: HEPA Filter removes 99.97~99.99% of 0.3 um particles
  :: Easy to replace filter from the back and front panel
  :: Laminar Airflow and uniform air velocity
  :: Built-in Lamps and Utilities
  :: Air leak proof cabinet structure with High clean stainless steel interior work station
  :: Tempered Safety Glass Sliding Door 
  :: Low Noise Level at 56~60 dB


- Filter Replacement warning signal presure gage
- Built-in Mesh guard for filter protection
- One touch to open front panel for maintenace
- UV Sterilazation with on/off working timer