คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

Digital water bath


Model  LWB-306DS 6 l
Model  LWB-311DS 11 l
Model  LWB-322DS 22 l

:: Microprocessor PID Control for 0.1 C Precision
:: Timer,Alarm,Auto-Tunning Function
:: Built-in Safety and Convenience
:: Three Models with capacities from 6 to 22l
:: Seamless stainless Steel Bath