คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

GP Series SHS (Super Hybrid Sensor)

Features

Water & Dust Proof IP-65/NEMA4 Compliant
GLP/GMP/ISO Compliant
Standard RS-232C Interface
ID Number
Density determination
HI, OK, LO Indicator
Accumulation of weighing results
Internal Calibration
Display Auto Power OFF
Auto Power ON
Data Memory
Time & Date
Auto Self Checking
Optional Under hook
Interval Time Setting
Auto Re-Zero
Large Stainless Steel Weighing Pan
Multiple Weighing Units & Programmable Unit
Smart Range*
Bundled with A&D's new WinCT SoftwareOption

GP-04: Comparator Output (Relay with Buzzer) / RS-232C / Current Loop
GP-06: Analog/Current Loop Output
GP-07: 5-meter Connection Cable (factory option) (For GP-30KS / 32KS / 60KS / 61KS / GP-100KS)
GP-12: Animal Weighing Pan (288 x 360 x 317 mm)
GP-20: Under Hook (For GP-12K / 20K / 30K / 32K / 40K / 30KS / 32KS)
GP-21: Under Hook (For GP-60K / 100K / 102K / 100KS)
GP-22: AD-8121B Printer SupportAccessories

AX-KO1710-200: RS-232C Cable (25P-9P)
AX-SW-128: Foot SwitchSpecifications

Model Capacity Resolution Pan Size(mm)
W x D
GP-12K 12kg 0.1g 384 x 344
GP-20K 21kg 0.1g
GP-30K 31kg 0.1 g
GP-30KS (separate) 31kg 0.1 g
GP-32K 31kg / 6.1kg 1/0.1g(smart range)*
GP-32KS (separate) 31kg / 6.1kg 1/0.1g(smart range)*
GP-40K 41kg 0.5g
GP-60K 61kg 1g
GP-60KS (separate) 61kg 1g
GP-61K 61kg 0.1g
GP-61KS (separate) 61kg 0.1g
GP-100K 101kg 1g 386 x 346
GP-100KS (separate) 101kg 1g
GP102K 101kg / 61kg 10/1g (smart range)*