คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

GX Series SHS Sensor Built-in Motorized Calibration Weight

Features

Fast, new Super Hybrid Sensor (SHS) gives you the ultimate in response speed - Just ONE Second!
Resolution Range among models: 1/61,000 to 1/1,100,000
Internal Calibration and Internal Calibration Mass makes calibrating your GX easier.
Balance easy when you relocate or bump your balance. Just push a button!
Automatic Self-Calibration calibrates the balance when it detects changes in the ambient temperature
Large, bright Vacuum Fluorescent Display - see the display even in the dark
Percentage, Counting Functions & Comparator functions
ACAI Counting Function for highly accurate counting
Bright, blue Vacuum Fluorescent Display
GLP/GMP/ISO Compliance


Option

USB interface - driver installation not necessary
Comparator Output (Dealer Installed Option)
Analog Output (Dealer Installed Option)
Glass Breeze Break
Animal Weighing Pan
Density Determination Kit for GX 200/400/600/800/1000Model Capacity Resolution Pan Size
GX-200 210g 0.001g 128 x128mm
GX-400 410g 0.001g
GX-600 610g 0.001g
GX-800 810g 0.001g
GX-1000 1100g 0.001g
GX-2000 2100g 0.01g 165 x165mm
GX-4000 4100g 0.01g
GX-6100 6100g 0.01g
GX-6000 6100g 0.1g
GX-8000 8100g 0.1g