คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

เครื่องวัดความขุ่นและคลอรีน

Specifications:

Range - non ratio mode   0.00 to 9.99; 10.0 to 40.0 NTU
0.0 to 99.9; 100 to 268 Nephelos
0.00 to 9.80 EBC
Resolution - non ratio mode   0.01; 0.1 NTU
0.1; 1 Nephelos
0.01 EBC
Range - ratio mode   0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 4000 NTU
0.0 to 99.9; 100 to 26800 Nephelos
0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 980 EBC
Resolution - ratio mode   0.01; 0.1; 1 NTU
0.1; 1 Nephelos
0.01; 0.1, 1 EBC
Range Selection   Automatically
Accuracy   ±1% of reading or 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC)
±2% of reading plus 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) ±5% of reading above 1000 NTU (6700 Nephelos; 245 EBC)
Repeatibility   ±1% of reading or 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) whichever is greater
Stray Light   < 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC)
Light Detection   Silicon Photocell
Method   Nephelometric method (90°) or Ratio Nephelometric Method (90° & 180°), Adaptation of the USEPA Method 108.1 and Standard Method 2130 B.
Measuring mode   Normal, Average, Continuous.
Turbidity Standards   <0.1, 15, 100, 750 and 2000 NTU
Calibration   Two, three, four or five-point calibration
Range Free Chlorine 0.00 to 5.00 mg/L
Range Total Chlorine 0.00 to 5.00 mg/L
Resolution   0.01 mg/L from 0.00 to 3.50 mg/L; 0.10 above 3.50 mg/L
Accuracy   ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L
Light Source   Silicon photocell with 525 nm narrow band interference filters
Method   Adaptation of the USEPA Method 330.5 and Standard Method 4500-Cl G. The reaction between chlorine and DPD reagent causes a pink tint in the sample.
Standards   1 mg/L free chlorine, 1 mg/L total chlorine
Calibration   One-point calibration
Light Source   Tungsten filament lamp
Lamp life   greater than 100,000 readings
Display   40 x 70mm graphic LCD (64x128 pixels) with backlight
Logging Memory   200 records
Serial Interface   USB
Environment   0°C (32°F) to 50°C (122°F); max 95% RH non-condensing
Power Supply   230 V/50 Hz or 115 V/60 Hz 20 W
Auto Shut-off   After 15 minutes of non-use
Dimensions   230 x 200 x 145 mm (9 x 7.9 x 5.7”) L x W x H
Weight   2.5 Kg (88 oz.)