คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

เครื่องคัลเลอริมิเตอร์ วัดค่า Free Chlorine, Total Chlorine, กรดไซยานูริก และ pH

คุณลักษณะเครื่องคัลเลอริมิเตอร์ วัดค่า Free Chlorine, Total Chlorine, กรดไซยานูริก และ pH  
EUTECH รุ่น Waterproof Portable C401 Colorimeter

 

ข้อมูลสินค้า

 • รหัสสินค้า   Waterproof Portable C401

 • ยี่ห้อ         EUTECH

 • รุ่น           Waterproof Portable C401

   

  คุณลักษณะเฉพาะ
    :: การวัดค่าความเข้มข้นของ Free chlorine   0 – 6.0 ppm  โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
    :: การวัดค่าความเข้มข้นของ Total Chlorine  0 – 6.0 ppm
    :: การวัดค่าความเข้มข้นของกรดไซยานูริค (Cyanuric acid) 5 – 90  ppm
    :: การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)   5.9 – 8.2 pH

  คุณลักษณะทั่วไป
    :: ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC 
    :: แสดงผลการวัดเป็นตัวเลขบนจอ LCD ขนาดใหญ่  ชัดเจนและอ่านง่าย
    :: ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน IP 67 มีความสามารถในการกันน้ำได้
    :: มีระบบปรับช่วงการวัดอัตโนมัติได้ 
    :: มีระบบ Auto power-off 
    :: ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และมีศูนย์บริการหลังการขาย
    :: รับประกันการใช้งานสำหรับตัวเครื่องเป็นเวลา 2 ปีเต็ม
   

   Order Information

    :: EC-C401 Waterproof Free Chlorine, Total Chlorine, Cyanuric Acid & pH Colorimeter Kit Set with reagents & carrying case 
    :: EC-C301 Waterproof Free Chlorine, Total Chlorine & pH Colorimeter Kit Set with reagents & carrying case 
    :: EC-C201 Waterproof Free Chlorine & Total Chlorine Colorimeter Kit Set with reagents & carrying case 
    :: EC-C101 Waterproof pH Colorimeter Kit Set with reagents & carrying case 
    :: EC-C102 Waterproof Cyanuric Acid Colorimeter Kit Set with reagents & carrying case 
    :: EC-C103 Waterproof Chlorine Dioxide Colorimeter Kit Set with reagents & carrying case 
    :: EC-C104 Waterproof Bromine Colorimeter Kit Set with reagents & carrying case 
    :: EC-C105 Waterproof Ozone Colorimeter Kit Set with reagents & carrying case