คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

เครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลาย(DO), ค่า BOD และอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ


คุณลักษณะเครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลาย(
DO), ค่า BOD

และอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ EUTECH รุ่น DO2700

 

ข้อมูลสินค้า

 • รหัสสินค้า  DO2700

 • ยี่ห้อ        EUTECH

 • รุ่น           DO2700

  คุณลักษณะเฉพาะ

  การวัดค่าออกซิเจนที่ละลาย(DO)  ในหน่วย ppm (mg/l)

  1. ช่วงการวัด (Range) 0 ถึง 50.0 mg/l

  2.ค่าความละเอียด (Resolution)     0.01 mg/l

  3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)        ±0.5 % ของมาตรเต็ม

  การวัดค่าออกซิเจนที่ละลาย(DO)  ในหน่วย % Sat

  1. ช่วงการวัด (Range)      0.0 ถึง 600.0 %

  2.ค่าความละเอียด (Resolution)     0.1 %

  3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)        ±0.5 % ของมาตรเต็ม

  การวัดอุณหภูมิ

  1.  ช่วงการวัดค่า (Range)                0.0ถึง 50.0 ºC / 32.0 ถึง 122.0 ºF

  2.  ค่าความละเอียด (Resolution)     0.1 ºC / 0.1 ºF

  3.  ค่าความถูกต้อง (Accuracy)        ±0.3 ºC / ± 0.5 ºF

  คุณลักษณะทั่วไป

  1. แสดงผลด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์พร้อมหน้าจอ Graphic LCD และไฟBacklight โดยสามารถแสดงค่าการวัดปริมาณออกซิเจนละลายในหน่วยเปอร์เซ็นต์และมิลลิกรัมต่อลิตรหรือ ppm และอุณหภูมิได้พร้อมกัน

  2. สามารถแสดงวันที่และเวลาที่หน้าจอได้

  3. สามารถคาลิเบรท DO ได้ 2 จุด ได้แก่ที่ 100% และ 0%

  4. สามารถเลือกใช้ระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (Automatic TemperatureCompensation) และแบบกำหนดอุณหภูมิเอง (Manual TemperatureCompensation) ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 50.0 ºC

  5. สามารถชดเชยค่าความเค็ม (Salinity) โดยการป้อนค่าความเค็มเข้าไปที่เครื่องได้ในช่วง0 – 50.0 ppt โดยปรับค่าได้ทีละ 0.1 ppt