คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

เครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลาย(DO) และอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ

คุณลักษณะเครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลาย(DO)

และอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ EUTECH รุ่นDO 700

ข้อมูลสินค้า

 • รหัสสินค้า  DO700

 • ยี่ห้อ        EUTECH

 • รุ่น           DO700

  คุณลักษณะเฉพาะ

  การวัดค่าออกซิเจนที่ละลาย(DO)  ในหน่วย ppm (mg/l)

  1.ช่วงการวัด (Range)  0.00 ถึง 30.00 ppm (mg/l)

  2.ค่าความละเอียด (Resolution)  0.01 ppm (mg/l)

  3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)  ±0.5 % ของมาตรเต็ม

  การวัดค่าออกซิเจนที่ละลาย(DO)  ในหน่วย % Sat

  1. ช่วงการวัด (Range)  0.0 ถึง 300.0 %

  2. ค่าความละเอียด (Resolution)   0.1 %

  3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy)  ±0.5 % ของมาตรเต็ม

  การวัดอุณหภูมิ

  1.  ช่วงการวัดค่า (Range)  0.0 ถึง 50.0 ºC / 32.0 ถึง 122.0 ºF

  2.  ค่าความละเอียด (Resolution)   0.1 ºC / 0.1 ºF

  3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)   ±0.5 ºC / ± 0.9 ºF

  คุณลักษณะทั่วไป

  1. แสดงผลด้วยหน้าจอ LCDขนาดใหญ่ โดยสามารถแสดงค่า DO และอุณหภูมิ

  2. สามารถเลือกใช้ระบบชดเชยอุณหภูมิแบบกำหนดอุณหภูมิเอง(Manual Temperature

  Compensation)ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 50.0 ºC

  3.สามารถชดเชยค่าความเค็ม (Salinity) โดยการป้อนค่าความเค็มเข้าไปที่เครื่องได้ในช่วง0 – 50 ppt

  4.สามารถชดเชยค่าความกดอากาศ (Barometric pressure) โดยการป้อนค่าความกดอากาศเข้าไปที่

  เครื่องได้ในช่วง450 ถึง 825 mmHg

  5.สามารถทำการค้างค่าที่หน้าจอได้ โดยการกดปุ่ม HOLD ช่วยให้สะดวกในการอ่านและการบันทึกค่า

  6.มีข้อความ “READY” ปรากฏที่หน้าจอเพื่อชี้ว่าค่าที่ปรากฏบนหน้าจอคงที่แล้ว