คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

เครื่องวัดความขุ่น สำหรับออกภาคสนาม Turbidity Meter

เครื่องวัดความขุ่น สำหรับออกภาคสนาม Turbidity Meter

รหัสสินค้า   2100Q Portable Turbidimeter

ยี่ห้อ          HACH

รุ่น             2100Q Portable Turbidimeter

รายละเอียดสินค้า

The Hach 2100Q  and 2100Q IS Portable Turbidimeters offer unsurpassed ease of use and accuracy in turbidity measurement. Only Hach offers this unique combination of advanced features, such as assisted calibration and simplified data transfer, and measurement innovation, giving you accurate results every time.

Easy Calibration and Verification

Be confident your measurements are right every time with on-screen assisted calibration and verification. You save time and get accurate results with an easy-to-follow interface that eliminates the need to reference complicated manuals in order to perform routine calibrations. Single-standard RapidCal™ calibration offers a simplified solution for low level measurements.

Simple Data Transfer

Data transfer with the 2100Q is simple, flexible, and doesn’t require additional software. This feature requires the USB + Power module. All data can be transferred to the module and easily downloaded to your computer with a USB connection, providing superior data integrity and availability. With two different module options, you can customize connectivity and power to meet your specific needs.

Accuracy for Rapidly Settling Samples

The Hach 2100Q Portable Turbidimeter incorporates an innovative Rapidly Settling Turbidity™ (RST) mode to provide accurate, repeatable measurements for difficult to measure, rapidly settling samples. An exclusive algorithm that calculates turbidity based on a series of automatic readings eliminates redundant measurements and estimating.

Convenient Data Logging

Up to 500 measurements are automatically stored in the instrument for easy access and backup. Stored information includes: date and time, operator ID, reading mode, sample ID, sample number, units, calibration time, calibration status, error messages and the result.

Two Models for Specific Requirements

Features: 2100Q compared to the 2100P Portable Turbidimeter

 Feature  2100P  2100Q 
On-screen, assisted operation  
Verify calibration function  
RapidCal single standard calibration  
Rapidly Settling Turbidity mode  
Data log  
Data transfer without special software  
Two-detector optical system
Range: 0-1000 NTU
Resolution: 0.01 on lowest range

Key Features

On-Screen Assisted Calibration and Verification

The 2100Q gives you confidence that your results are accurate, without having to read long manuals for calibration and verification instructions. All the core measurement information is on a single screen.

On-Screen Assisted Calibration

2100Q Screenshot 1

In the full calibration mode (0 to 1000 NTU), the text-based, assisted calibration feature walks you through clear and easy steps, and verifies the accuracy of your calibration automatically. This on-screen assistance eliminates the need for a manual and provides assurance that your calibration is complete and valid.

Verification with the Push of a Button

2100Q Screenshot 2

Be confident in your measurement by running the quick and easy Verify Cal function using the included 10 NTU StablCal primary standard.

RapidCal Single Standard Calibration

2100Q Screenshot 3

In the range up to 40 NTU, the single standard RapidCal calibration mode reduces calibration complexity by eliminating multiple standard full calibrations. You save time and ensure you meet reporting requirements.

Rapidly Settling Turbidity ™ (RST) Mode

Turbidity Sample Settling Chart

At the request of our customers, Hach has developed an innovative solution to alleviate the uncertainty caused by changing turbidity readings in samples that quickly settle. The 2100Q’s RST reading mode uses an exclusive algorithm that reverse calculates and continuously updates a calculated value of turbidity to a point in time when the sample begins to settle out of solution based upon the accumulated trend of the measured values. This results in values that are more accurate and repeatable than those obtained using traditional smoothing techniques, such as averaging.

Although the sample continuously settles out of solution, the RST calculated value does not change. No more guessing and no more replicate runs —you get the the right answer every time.