คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, ความเป็นกรด-ด่าง, mV, TDS และอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ

คุณลักษณะเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง,mV, ค่าการนำไฟฟ้า, TDS

และอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ EUTECHรุ่น PC700

1. ช่วงการวัดค่า (Range) -2.00ถึง 16.00 pH

 

2. ค่าความละเอียด (Resolution) 0.01 pH

3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ±0.01 pH

การวัดค่ามิลลิโวลต์(mV) (Optional electrode)

1. ช่วงการวัดค่า (Range) -2,000 ถึง +2,000 mV

2. ค่าความละเอียด (Resolution) 0.1 mV สำหรับช่วง ± 199.9 mV

1.0 mV สำหรับช่วงที่เกินกว่า ± 200 mV

3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ±0.2 mV สำหรับช่วง ± 199.9 mV

±2.0mV สำหรับช่วงที่เกินกว่า ± 200 mV

การวัดค่าการนำไฟฟ้า(Conductivity)

1. ช่วงการวัดค่า (Range) 0.0 µS/cm ถึง 200.0 mS/cm

2. ค่าความละเอียด (Resolution) 0.01 µS/cm, 0.1 µS/cm, 1 µS/cm,

0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm

3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ±1% ของมาตรเต็ม

การวัดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายรวม (TDS)

1. ช่วงการวัดค่า (Range) วัดได้สูงสุด 100.0 ppt ที่ TDS Factor เท่ากับ 0.5

วัดได้สูงสุด 200.0 ppt ที่ TDSFactor เท่ากับ 1.0

2. ค่าความละเอียด (Resolution) 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm,

0.01 ppt, 0.1 ppt

3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ± 1% ของมาตรเต็ม