คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, กรดด่าง, ORP(mV), Ion, Cond., Resis.,TDS, Salinity, DO และ Temp.

คุณลักษณะเครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง, ค่ามิลลิโวลต์ mV(ORP), Ion, ค่าการนำไฟฟ้า, TDS, Salinity,
Resistivity, DO และอุณหภูมิ EUTECH รุ่น CyberScan PCD650 Multi-Parameter

คุณลักษณะเฉพาะ
:: การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) -2.000 ถึง 19.999 pH
:: การวัดค่ามิลลิโวลต์ (mV) -2000 ถึง +2000 mV
:: การวัดค่า Ion 0.001 ถึง 19900 ppm, Molar, mg/l
:: การวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) 0 ถึง 500.0 mS
:: การวัดค่า Salinity 0 ถึง 80.00 ppt
:: การวัดค่า Resistivity 0 ถึง 20.00 M?
:: การวัดค่า DO ในหน่วย mg/L (ppm) 0.00 ถึง 90.00 mg/L (ppm)
:: การวัดค่า DO ในหน่วย % Saturation 0.0 ถึง 600%
:: การวัดอุณหภูมิ (Temperature) -10.0 ถึง 110.0 ºC (14.0 ถึง 230.0 ºF

คุณลักษณะทั่วไป
:: แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD แบบ Dot matrix พร้อมไฟ Back-lit เพื่อความสะดวกในการใช้งานในที่มืด
:: ที่หน้าจอสามารถแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ได้แก่ ชนิดของการส่งผ่านข้อมูล, แหล่งไฟฟ้าที่ใช้, แบตเตอรี่ที่เหลือ, เวลา พร้อมทั้งคำแนะนำ
ในการใช้งานอย่างย่อๆ
:: สามารถส่งข้อมูลไปสู่คอมพิวเตอร์ผ่าน IrDA Wireless communication
:: สามารถบันทึกค่าลงในหน่วยความจำได้ 500 ค่า ทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติได้ (Data-logging)
:: สามารถคาลิเบรท pH ได้สูงถึง 6 จุด ในชุดสารละลายมาตรฐานได้แก่ USA, NIST, DIN, PWB และ Custom ซึ่งมีค่าของสารละลาย
บัฟเฟอร์ดังนี้
:: สามารถแสดงค่า Slope และ Offset ของอิเล็คโทรดได้
:: สามารถเลือกการชดเชยอุณหภูมิได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (ATC) และแบบกำหนดอุณหภูมิเอง (MTC)
:: สามารถวัดอุณหภูมิได้ทั้งในหน่วย °C และ °F
:: มีช่วงการวัดค่าการนำไฟฟ้าทั้งหมด 5 ช่วง และมีการเลือกช่วงการวัดโดยอัตโนมัติ (Auto-Ranging)
:: สามารถคาลิเบรทค่าการนำไฟฟ้าได้สูงสุด 5 จุด และเลือกรูปแบบการคาลิเบรทได้ทั้งแบบ 1 จุด และแบบหลายจุด
:: สามารถใช้โพรบวัดค่าการนำไฟฟ้าได้ทั้งชนิด 2 Cell และ 4 Cell โดยชนิดของโพรบวัดค่าการนำไฟฟ้าที่ใช้จะแสดงบนหน้าจอ
:: ข้อต่อของโพรบวัดค่าการนำไฟฟ้าเป็นแบบ 8 pin
:: สามารถปรับค่า Cell constant ได้ตั้งแต่ 0.010 ถึง 10.000
:: สามารถกำหนดค่า TDS factor ได้ตั้งแต่ 0.40 ถึง 1.00
:: สามารถกำหนดอุณหภูมิ Normalization temperature ได้ระหว่าง 15 ถึง 30 ºC
:: มีอิเล็คโทรดสำหรับวัดค่า DO เป็นชนิด Galvanic มีข้อต่อเป็นแบบ 6-pin ซึ่งโพรบชนิด Galvanic นี้สามารถคาลิเบรทแล้ววัดได้เลย
หลังจากเปิดเครื่องโดยไม่ต้องมีการอุ่นเครื่องก่อน
:: สามารถคาริเบรท DO ได้ 2 จุดคือที่ 0% และ 100% พร้อมทั้งมีคำแนะนำระหว่างการคาลิเบรทแสดงที่หน้าจออย่างเป็นขั้นตอน
:: สามารถปรับชดเชยค่าความเค็ม (Salinity) ได้ในช่วง 0.0 ถึง 50.0 ppt โดยปรับค่าได้ทีละ 0.1 ppt
:: สามารถปรับชดเชยค่าความกดอากาศได้ในช่วง 450 ถึง 825 mmHg หรือ 59.9 ถึง 109.9 kPa โดยปรับได้ทีละ 0.1 mmHg หรือ kPa
:: สามารถตั้งเวลาเพื่อให้เครื่องส่งเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำการคาลิเบรท (ตั้งเวลาได้สูงสุด 30 วัน)
:: สามารถตั้งค่า Setpoint ได้ 2 ค่าโดยที่เครื่องส่งเสียงเตือน (alarm) เมื่อค่าที่วัดได้เกินช่วง setpoint
:: มีฟังก์ชันป้องกันการคาลิเบรท และเข้าสู่การตั้งค่า โดยใช้รหัสผ่าน
:: สามารถค้างค่าการแสดงผลที่หน้าจอได้ (Hold function)
:: มีฟังก์ชันการปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ (Auto-power off) เมื่อไม่ใช้งานซึ่งสามารถตั้งเวลาได้ถึง 30 นาที
:: ได้รับมาตรฐาน IP 67 สามารถกันน้ำและกันฝุ่นได้