คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

เครื่องวัดTDS, กรดด่าง และอุณหภูมิ (pH Meter)

      คุณลักษณะเครื่องวัดกรด-ด่าง (pH meter), TDS และอุณหภูมิ แบบปากกากันน้ำ

EUTECH รุ่น PTTestr 35 Multi-Parameter

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
:: การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 0.0 ถึง 14.00 pH
:: การวัดค่า TDS 0 ถึง 10.00 ppt
:: การวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 50.0 ºC / 32.0 ถึง 122.0 ºF

คุณลักษณะทั่วไปของเครื่อง
:: เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่า TDS และอุณหภูมิ แบบปากกากันน้ำ
:: ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC
:: มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
:: ได้รับมาตรฐาน IP67 ตัวเครื่องสามารถกันน้ำได้
:: มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
:: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE
:: ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และมีศูนย์บริการหลังการขาย
:: รับประกันการใช้งานสำหรับตัวเครื่องเป็นเวลา 1 ปีเต็ม หัววัด 6 เดือน