คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, กรดด่าง และอุณหภูมิ (pH Meter)

คุณลักษณะเครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง, ค่าการนำไฟฟ้า และอุณหภูมิ
EUTECH รุ่น CyberScan PC10 pH/Conductivity Meter

คุณลักษณะเฉพาะ
:: การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 0.00 - 14.00 pH
:: การวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) 0 - 19.99 mS/cm
:: การวัดอุณหภูมิ (Temperature) 0.0 ถึง 80.0 ºC

คุณลักษณะทั่วไป
:: ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC
:: แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD 2 บรรทัดพร้อมกัน
:: มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
:: สามารถเลือกช่วงการวัดค่าการนำไฟฟ้าได้แบบอัตโนมัติ
:: มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
:: ได้รับมาตรฐาน IP 67 สามารถกันน้ำได้
:: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE
:: ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ มีศูนย์บริการหลังการขาย
:: รับประกันการใช้งานสำหรับตัวเครื่อง 3 ปีเต็ม หัววัด 6 เดือน พร้อมบัตรรับประกัน