คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) แบบภาคสนาม

pH5+,pH6+,Ion6+

:: Up to 3 calibration points with auto-buffer recognition and choice of USA, NIST and pure water buffer option sets-quick, easy calibration with no mistakes
:: Accuracy of up to + 0.5 ºC
:: Automatic Temperature Compensation (ATC)
:: Non-volatile memory holds your settings, even when meter runs out of batteries
:: Hold function freezer reading for easy reference
:: Auto-off conserver energy and lengthens battery left-span
:: Easy troubleshooting with compreh sive self-diagnostic messages