คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

เครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลาย (DO) และอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ

 

คุณลักษณะเครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลาย(DO)

และอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ EUTECH รุ่นDO 700

คุณลักษณะเฉพาะ

การวัดค่าออกซิเจนที่ละลาย(DO) ในหน่วย ppm (mg/l)

1. ช่วงการวัด (Range) 0.00 ถึง 30.00 ppm (mg/l)

2. ค่าความละเอียด (Resolution) 0.01 ppm (mg/l)

3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ±0.5 % ของมาตรเต็ม

การวัดค่าออกซิเจนที่ละลาย(DO) ในหน่วย % Sat

1. ช่วงการวัด (Range) 0.0 ถึง 300.0 %

2. ค่าความละเอียด (Resolution) 0.1 %

3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ±0.5 % ของมาตรเต็ม

การวัดอุณหภูมิ

1. ช่วงการวัดค่า (Range) 0.0 ถึง 50.0 ºC / 32.0 ถึง 122.0 ºF

2. ค่าความละเอียด (Resolution) 0.1 ºC / 0.1 ºF

3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ±0.5 ºC / ± 0.9 ºF

คุณลักษณะทั่วไป

LCDขนาดใหญ่ โดยสามารถแสดงค่า DO และอุณหภูมิ

2. สามารถเลือกใช้ระบบชดเชยอุณหภูมิแบบกำหนดอุณหภูมิเอง(Manual Temperature

Compensation)ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 50.0 ºC

3. สามารถชดเชยค่าความเค็ม (Salinity) โดยการป้อนค่าความเค็มเข้าไปที่เครื่องได้ในช่วง0 50 ppt

4. สามารถชดเชยค่าความกดอากาศ (Barometric pressure) โดยการป้อนค่าความกดอากาศเข้าไปที่

เครื่องได้ในช่วง450 ถึง 825 mmHg

5. สามารถทำการค้างค่าที่หน้าจอได้ โดยการกดปุ่ม HOLD ช่วยให้สะดวกในการอ่านและการบันทึกค่า

6. มีข้อความ “READY” ปรากฏที่หน้าจอเพื่อชี้ว่าค่าที่ปรากฏบนหน้าจอคงที่แล้ว