คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

เครื่องคัลเลอริมิเตอร์ วัดค่า Free Chlorine, Total Chlorine, กรดไซยานูริก และ pH

คุณลักษณะเครื่องคัลเลอริมิเตอร์ วัดค่า Free Chlorine, Total Chlorine, กรดไซยานูริก และ pH
EUTECH รุ่น Waterproof Portable C401 Colorimeter

คุณลักษณะเฉพาะ
:: การวัดค่าความเข้มข้นของ Free chlorine 0 – 6.0 ppm โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
:: การวัดค่าความเข้มข้นของ Total Chlorine 0 – 6.0 ppm
:: การวัดค่าความเข้มข้นของกรดไซยานูริค (Cyanuric acid) 5 – 90 ppm
:: การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.9 – 8.2 pH

คุณลักษณะทั่วไป
:: ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC
:: แสดงผลการวัดเป็นตัวเลขบนจอ LCD ขนาดใหญ่ ชัดเจนและอ่านง่าย
:: ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน IP 67 มีความสามารถในการกันน้ำได้
:: มีระบบปรับช่วงการวัดอัตโนมัติได้
:: มีระบบ Auto power-off
:: ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และมีศูนย์บริการหลังการขาย
:: รับประกันการใช้งานสำหรับตัวเครื่องเป็นเวลา 2 ปีเต็ม