คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่ามิลลิโวลต์ และอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ

คุณลักษณะเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง,ค่ามิลลิโวลต์ และอุณหภูมิ

แบบตั้งโต๊ะ EUTECH รุ่นpH 700


คุณลักษณะทั่วไป

1. ควบคุมการทำงานด้วย ASICMicroprocessor แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ซึ่งชัดเจนและอ่านง่าย จะแสดงค่า 2 แถวโดยแสดงค่า pH หรือ mV ที่แถวบนและอุณหภูมิที่แถวล่าง

2. สามารถเลือกใช้ระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (AutomaticTemperature Compensation)

และแบบกำหนดอุณหภูมิเอง(Manual Temperature Compensation) ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100.0 ºC

3. การคาลิเบรทเป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Calibration) สามารถทำการคาลิเบรท pH ได้ทั้งแบบจุดเดียว

และหลายจุด โดยทำการคาลิเบรทได้มากสุด 5 จุด โดยสามารถเลือกชุดของสารละลายมาตรฐานได้2 แบบ คือ USAหรือ NIST

4. สามารถทำการค้างค่าที่หน้าจอได้ โดยการกดปุ่ม HOLD ช่วยให้สะดวกในการอ่านและการบันทึกค่า

5. มีข้อความ “READY” ปรากฏที่หน้าจอ เพื่อบ่งชี้ว่าค่าที่ปรากฏบนหน้าจอคงที่แล้ว

6. มีระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของอิเลคโทรด โดยพิจารณาจากค่าpH slope และค่า offset

7. สามารถแสดงค่า pH slope และค่า offset ที่หน้าจอแสดงผลได้ทันที เมื่อทำการคาลิเบรทครบ 2 จุด

8. สามารถบันทึกข้อมูลสู่หน่วยความจำได้ 100 ชุด ซึ่งหน่วยความจำนี้เป็นแบบnon-volatilememory  คือข้อมูลยังคงมีการบันทึกไว้ในสถานะปิดเครื่อง