คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

เครื่องวัดค่า ความเป็นกรด-ด่าง, ค่ามิลลิโวลต์, ไอออน, Conductivity, TDS

คุณลักษณะเครื่องวัดค่า ความเป็นกรด-ด่าง,ค่ามิลลิโวลต์, ไอออน,

Conductivity, TDS,Salinity, Resistivity และอุณหภูมิ

แบบตั้งโต๊ะ EUTECH รุ่นPC 2700

คุณลักษณะเฉพาะ

การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

1. ช่วงการวัดค่า (Range) -2.000ถึง 20.000 pH

2. ค่าความละเอียด (Resolution) 0.1 / 0.01 / 0.001 pH

3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ±0.002 pH

การวัดค่ามิลลิโวลต์(mV) (Optionalelectrode)

1. ช่วงการวัดค่า (Range) -2,000 ถึง +2,000 mV

2. ค่าความละเอียด (Resolution) 0.1mV

3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ±0.2 mV

การวัดค่าไอออน(Optionalelectrode)

1. ช่วงการวัดค่า (Range) 0.001 ถึง 19999 ppm

2. ค่าความละเอียด (Resolution) 2/ 3 digit

3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ±0.5% ของมาตรเต็ม (สำหรับไอออน monovalent)

±1%ของมาตรเต็ม (สำหรับไอออน divalent)

การวัดค่าการนำไฟฟ้า(Conductivity)

1. ช่วงการวัดค่า (Range) 0.050µS ถึง 500.0 mS

2. ค่าความละเอียด (Resolution) 0.01 µS, 0.1 µS,

0.001 mS, 0.01 mS, 0.1 mS

3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ±1% ของมาตรเต็ม

การวัดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายรวม (TDS)

1. ช่วงการวัดค่า (Range) 0.050 ppm ถึง 500.0 ppt

2. ค่าความละเอียด (Resolution) 0.01 ppm, 0.1 ppm,

0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1ppt

3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ±1% ของมาตรเต็ม

การวัดค่าความเค็ม(Salinity)

1. ช่วงการวัดค่า (Range) 0.0 ถึง 80.0 ppt

2. ค่าความละเอียด (Resolution) 0.1ppt

3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ±1% ของมาตรเต็ม

การวัดค่าความต้านทาน(Resistivity)

1. ช่วงการวัดค่า (Range) 2.000 ? ถึง 20.0M?

2. ค่าความละเอียด (Resolution) 0.01?, 0.1 ?

0.001K ?, 0.1 K ?

0.01 M ?

3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ±1% ของมาตรเต็ม

การวัดอุณหภูมิ

1. ช่วงการวัดค่า (Range) 0.0ถึง 100.0 ºC / 32.0 ถึง 212.0 ºF

2. ค่าความละเอียด (Resolution) 0.1 ºC / 0.1 ºF

3. ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ± 0.3 ºC / ± 0.5 ºF