คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

ตู้ดูดไอสารเคมี, ตู้ดูดควัน (FUME HOOD)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้ดูดไอระเหยสารเคมี

1.      รายละเอียดคุณลักษณะของสินค้า

รายการ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี จำนวน 1ตู้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เป็นตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (FUMEHOOD) สำเร็จรูปใช้สำหรับดูดไอกรด และสารเคมีในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นชนิดระบบ  AUTOMATIC BY PASS SYSTEM

2.      ลักษณะทางเทคนิคที่ต้องการ

2.1    ลักษณะทั่วไป

2.1.1          ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี(FUME HOOD)

3.      WORK TOP ทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง

4.      ลักษณะตู้ดูดไอระเหยสารเคมี

4.1 ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีตอนบน(Working Area Part)

4.1.1โครงสร้างภายนอก (External Part)

ทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรงFRP (Chemicalresistant Fiber glass reinforced plastics materials)

4.1.2โครงสร้างภายใน (Internal Chamber)

ทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรงFRP (Chemicalresistant Fiber glass reinforced plastics materials)

4.1.3พื้นที่ส่วนที่ใช้งาน (Working area part)

              ทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรงFRP (Chemicalresistant Fiber glass reinforced plastics materials) ซึ่งผลิต  

4.1.6กระจกหน้าตู้หรือบานประตู (Sash)

เป็นชนิดบานเลื่อนขึ้น-ลงตามแนวดิ่งได้ทุกระยะวัสดุทำจากกระจกนิรภัย

5.2    อุปกรณ์ภายนอกตู้ดูดไอเคมี

5.2.1          ชุดควบคุมการจ่ายน้ำ (FRONT CONTROL) จำนวน 1 ชุด

5.2.2          ชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส (FRONT CONTROL) จำนวน 1 ชุด (Option-สั่งเพิ่ม)

5.2.3          เต้าเสียบไฟฟ้าชนิดคู่ สามารถเสียบได้ทั้งกลมและแบน

promotion : ราคา 165,000 บาท