คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

ชุดกำจัดไอระเหยสารผ่านม่านน้ำ

โครงสร้างวัสดุ ทำจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (Chemical Resistant GlassReinforced  Plastic)

ผลิตตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อสารเคมีได้อย่าง ดี(ExcellentChemical Resistance) ทนทานต่อความชื้นและสภาพอากาศได้ดีคุณภาพของสีมีความคงทนใช้งาน ได้ เป็นระยะเวลานานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ภายในแบ่งการทำงานเป็น 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1         สำหรับติดตั้งปั้มทนสารเคมีเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำให้มีประสิทธิภาพในการทำลายไอกรดได้ดีขึ้น

ส่วนที่ 2         เป็นถังบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 120 ลิตร เพื่อให้เพียงพอกับการหมุนเวียนของน้ำภายในตู้

ส่วนที่ 3         เป็นส่วนที่บรรจุถังจับไอสารเคมี(Pack Media)

ส่วนที่ 4         สเปรย์น้ำจำนวน 6 หัวเพื่อทำให้ไอสารเคมีที่ผ่านเข้าไปในตู้จับกับน้ำได้มากที่สุด

promotion : ราคา 55,000 บาท